____________________________________________

Die jarelange kruising van twee van Suid-Afrika se bekendste beesrasse het soveel belangstelling gewek dat telers nou voluit op die pad na die ontwikkeling van 'n volwaardige nuwe ras is. Die beste eienskappe van die Afrikaner en die Angus word in die Afrigus saamgevoeg.  Verskeie telers is reeds 'n aantal jare besig met Afrigus, 'n kruising tussen Afrikaner- en Angus beeste. Die werklike potensiaal is egter eers besef nadat Mnr. Jim Leachman van Montana in die VSA se belangstelling geprikkel is en hy navraag gedoen het oor hierdie unieke kruising.

   

Dit het momentum gegee aan die plan om die Afrigus as 'n volwaardige ras te ontwikkel. In Augustus 1999 is die proses begin met vergaderings tussen die Angus Genootskap van SA en die Afrikanerbeestelersgenootskap, wat beide hulle volle ondersteuning aan die nuwe ras toegesÍ het. Die Registrateur van Veeverbetering het goedkeuring verleen en die Afrigus was op sy eerste suksestreŽ as 'n volwaardige ras.Adverteer u diere te koop hier!  Kontak Lauren:  051 447 7405 / 051 448 8404

 


   

       
       
   
 
 
 
 

 

   

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
       
■  Calendar ■  Kellyn Cotton ■  © 2009 - 2022  
■  Animals for Sale ■  Tel: (051) 447 7405 ■  Terms & Conditions
■  Breeders ■  Fax: 086 270 3988
■  Sales & Catalogues ■  afcattle@intekom.co.za
■  Promotional Items ■  info@afrikanerbees.com