____________________________________________

Advertise animals for sale here!  /  Adverteer u diere te koop hier!
Contact / Kontak:  Lauren - +27 51 447 7405 / 448 8404


  2 Afrikaner koeie (met horings) te koop. 4-5 maande dragtig. Kontak Jan Geldenhuys op 082 574 7266.

  27 dragtige Afrikaner koeie van n rooi Angus bul te koop asook 24 Afrikaner Koeie met 24 kalwers ook van n rooi Angus Bul, Rouxville Area. Kontak JH van Niekerk op 082 321 8890.

  8 Afrikaner koeie te koop, 5 jaar oud, uit Kleinplaas Stoet. Jansenville, kontak Mnr Nel op 087 207 8183.

  Grootkuil Embryos & Semen  (Click here for more information)

  Semen beskikbaar van MC050174.  Kontak Dr Pieter de Kock op 082 809 7496
    

  Vir ons Afrisim telers: 35 Simmentaler stoet vroulike diere te koop. Kontak Neville Schefermann op 0724589589.

  Cloete Bulle Semen beskikbaar - www.cloeteafrikaners.co.za

 

   
   
   
   
   

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
       
  2017 Calendar   Breed Director: Lauren Tissier   2009 - 2017  
  Animals for Sale   Tel: (051) 447 7405   Terms & Conditions
  Breeders   Fax: 086 270 3988
  Sales & Catalogues   afcattle@intekom.co.za
  Promotional Items   info@afrikanerbees.com