Seker een van die bekendste en ook oudste kommersiële kruisings in die land, is dié van die Afrikaner en Simmentaler. Weens die jarelange beproefde en bewese ekonomiese voordele van hierdie kruising, was ‘n logiese uitvloeisel daarvan, dat ‘n aantal Afrikaner- en Simmentaler telers op 11 Augustus 2005 byeengekom het om ‘n amptelike ras daar te stel wat voorlopig uit 50% Afrikaner en 50% Simmentaler saamgestel is. Hierdeur het ‘n ras ontstaan wat in eie reg kan bestaan en telers kan nou in al die voordele deel wat ‘n geregistreerde ras aan sy telers bied.... [ Kliek hier om meer te lees ]

   
 
 
   


Adverteer u diere te koop hier!  Kontak Lauren:  051 447 7405 / 051 448 8404

 
 

►  The No - Nonsense Breed

 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
 

                                                                             

 

                
© 2009 - 2015 The Afrikaner Cattle Breeders' Society of South Africa    •    Terms & Conditions and Privacy Policy    •    Website designed, hosted & maintained by 123 Internet