Affiliation Breeds  SANGANER 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MINIMUM PRESTASIESTANDAARDE VIR DIE SANGANER

1.  REPRODUKSIE

1.1  ʼn Vers MOET  vir die eerste maal  VOOR of op 39 maande ouderdom kalf.

1.2  Geen interkalfperiode mag 26 maande (790 dae) oorskry nie.

1.3  Die minimum aantal kere wat ʼn koei op vasgestelde ouderdomme moet kalf, is as volg:

 
Ouderdom  Minimum getal kalwers
3  jaar 3 maande 1
5  jaar 3 maande 2
6  jaar 3 maande  3
8  jaar 3 maande  4
9  jaar 3 maande 5
10 jaar 3 maande 6

2.  MELKPRODUKSIE

2.1  ʼn Koei mag hoogstens twee kalwers met indekse van minder as 90 speen.

3.   GROEIVERMOË

3.1  Verse
(a)
  Speenindeks van minstens 90
(b) 
18-maande-indeks van hoogstens 120

Verse sal slegs gekeur word nadat hulle reeds dragtig is.

3.2  Bulle

ʼn Bul sal geskik wees vir keuring indien hy aan die volgende standaarde voldoen:
(a)
  Speenindeks van minstens 95
(b)
  GDT-indeks (Fases B, C of D) van hoogstens 120
(c)
  Voeromset of Kleiberverhouding van minstens (Fases C of D) 90
(d)
  ʼn Minimum skrotumomvang soos volg:

Massa onder 400 kg - 30 cm
Massa 400 - 449 kg - 31 cm
Massa 450 - 499 kg - 32 cm
Massa 500 kg en hoër - 33 cm

Beperkings op geboortemassa sal ingestel word sodra die verspreiding daarvan bekend is en dit nodig blyk te wees.
       

  
 
 

                                                                             

 

                
© 2009 - 2016 The Afrikaner Cattle Breeders' Society of South Africa    •    Terms & Conditions and Privacy Policy    •    Website designed, hosted & maintained by 123 Internet